Metal wijn gereedschapskist: Vaderdag cadeaus

Genieten van goede wijn is voor veel mensen een hartstocht die erg duur kan zijn. Sommigen kopen uitzonderlijke wijnflessen met jaartal voor een exorbitante prijs, zeldzame wijnen zoals deze 12 flessen Vosne-Romanée 1985 die voor € 199.735 worden verkocht. Anderen kopen bijzondere wijnen ten bate van een goed doel zoals het produceren van prachtige Bourgogne uit de “Hospices de Beaune” voor onfatsoenlijk prijzen.

Het is tijd om uw enthousiasme of die van een vriend of familielid voor wijn te eren. Deze verbazende en uitzonderlijke wijn tools laten alle wijn aankopen tot zijn recht komen. U mag deze fantastische doos aan  uw vrienden, uw vader, uw familie, uw klanten bieden en natuurlijk die voor je gasten te gebruiken.

 

Deze heerlijke wijn tooldoos wordt van een zeer hoge kwaliteit vaste metaal gemaakt. In die doos vindt u veel tools voor wijn waarvan sommige meerdere functies heeft, waaronder een geweldig grote kurkentrekker die ook als flesopener en flessenwipper dient.

Een wijn thermometer waarmee u de temperatuur van de wijn perfect kunt controleren en serveren. Die is met een erg leuke hamer van het mooiste effect gegarneerd. Een hergebruik kurk als u de wijnfles tijdelijk wil sluiten. Ten slotte is er een notenkraker en een bord om uw noten, pinda’s enz. te dienen.

Een ongewoon cadeau voor vaderdag of voor één of meer uitzonderlijke mensen.

Advertisements

Boite à outils vin: cadeaux fête des pères

L’amour du vin est chez de nombreuses personnes une passion qui peut coûter très chère. Certains achètent  des bouteilles de vin d’exception d’un très grand millésime pour un prix exorbitant, des vins rares comme ces 12 bouteilles de Vosne-Romanée 1985  adjugées à 199.735€.

D’autres achètent des cuvées extraordinaires  pour une œuvre caritative comme la production de bourgogne fabuleuse des Hospices de Beaune à des prix presque indécents.

Il est temps de faire honneur à votre engouement ou celui d’un ami ou d’un proche pour le vin. Ces outils étonnants et d’exceptions pour le vin mettent encore plus en valeur toutes acquisitions viticoles. Vous pouvez offrir ce coffre fabuleux à votre papa, vos amis, à votre famille, à vos clients et bien sûr pour vous faire plaisir et l’utiliser devant vos invités.

Cette boîte à outils vin fabuleuse est réalisée dans un métal de grande qualité très solide. Vous trouverez dans ce coffre de nombreux outils consacrés au vin dont certains ont plusieurs fonctions.

Notamment un tire-bouchon imposant qui fait également office d’ouvre-bouteille et de décapsuleur. Un thermomètre à vin pour maîtriser parfaitement la température du vin à servir surmonté d’un très beau petit marteau du plus bel effet. Un bouchon complémentaire si vous désirez fermer provisoirement  votre bouteille de vin. Et enfin un casse-noix avec une assiette pour déposer des noix, des cacahouètes etc.

Cadeau hors du commun comme cadeau pour la fête des pères et pour une ou des personnes exceptionnelles.

Vaderdag

In alle mijlpalen in zijn groei heeft het kind behoefte aan betrekkingen met zijn vader. Vaderdag is een geweldige kans om dichter tot zijn vader te komen of om de banden nauwer met hem aan te halen.

De vader is van fundamenteel belang voor een goede ontwikkeling van het kind, zelfs als de moeder een onvervangbare rol in het bestaan van haar peuter heeft!

Vaderdag is een gelegenheid om zijn genegenheid aan zijn papa te zeggen met een cadeau idee dat we gemakkelijk op de geschenksite Custopolis-gifts.com kunnen vinden.

Een bijzonder cadeau voor papa, wat is noodzakelijker dan een Vaderdag cadeau één keer per jaar om zijn gehechtheid, zijn liefde aan zijn vader te schreeuwen of te bevestigen dat we 16 of 66 jaar zijn…

Fête des pères

A toutes les étapes de sa croissance, l’enfant a besoin de relations avec son père et la fête des pères est une très bonne opportunité de se rapprocher ou resserrer les liens avec son papa.

Le père est essentiel pour le bon développement  de son enfant, même si la mère a une place irremplaçable dans l’existence de son bambin !

La fête des pères est l’occasion de dire à son papa toute l’affection qu’on lui porte avec une idée cadeau que l’on peut trouver facilement sur le site de cadeaux : Custopolis-gifts.com. 

Un cadeau original pour papa, un cadeau fête des pères quoi de plus indispensable une fois par an pour crier, pour réaffirmer tout l’attachement,  l’amour que l’on porte à son papa qu’on ait 16 ans ou 66 ans…

Chronologisch overzicht van de leveringsdiensten als afhaalpunten

Custopolis-gifts.com heeft twee leveringsdiensten als afhaalpunten (“Mondial Relay” en “Kiala”) en een andere leveringsdienst: “bpost” die de pakketten aan je thuis of naar een postpunt levert.

Het afhaalpunt concept wordt rond de jaren tachtig in Frankrijk gesticht door topmensen van de traditionele postorderverkoop zoals “3 Suisses” en “La Redoute”.

In 1984 is “La Redoute” de uitvinder van de 48 uur chrono. In 1995, is de leveringstermijn een primordiale troef geworden met de notie van “24 uur gratis” die door de “3 Suisses” op de markt wordt gebracht. In de jaren 2000 zijn twee nieuwe gespecialiseerde spelers naar voren gekomen:

“Kiala” Belgische onderneming; “GeoPost” (Pickup Services) uit Frankrijk die eerst voor het leveren van software oplossingen voor netwerk afhaalpunten zich gespecialiseerd was. (Begin 2002 heeft “Pickup” onder meer een computer uitrusting aan de eerste afhaalpunt in Frankrijk afgeleverd).

Sinds 2004 kenden de afhaalpunt netten een sterke groei verbonden met de wijdverbreide ADSL technologie voor Internet toegang die de ontwikkeling van e-commerce  en van de computer systemen mogelijk maakte en zo worden de ondernemingen en de particulieren gelinkt (B2C).

Bron: Wikipedia

Historique des services de livraison en point relais

Custopolis-gifts.com dispose de deux services de livraison en point relais (“Mondial Relay” et “Kiala”) et d’un autre service de livraison: “bpost” qui livre les colis à votre maison ou à un point poste.

Le concept de point relais est apparu en France dans les années 1980 autour des acteurs de la vente par correspondance traditionnelle comme “3 Suisses” et “La Redoute”.

En 1984, La “Redoute” inventait le quarante-huit heures chrono. En 1995, le délai de livraison devient un atout primordial avec la notion de « 24 Heures Gratuit » lancée par “3 Suisses”. Dans les années 2000, deux nouveaux acteurs spécialisés sont apparus :

Kiala société belge; “Geopost”  (Pickup Services) originaire de France et spécialisé initialement dans la fourniture de solutions logicielles pour les réseaux de points relais (Pickup a notamment équipé informatiquement le premier point relais en France, début 2002).

Depuis 2004, les réseaux de points relais connaissent une forte croissance liée au déploiement généralisé de la technologie ADSL pour l’accès à internet, permettant le développement du e-commerce et le développement de systèmes informatiques  reliant les entreprises aux particuliers (B2C).

Source : Wikipedia

Fête des mères Mai

Ma fille et mon fils m’offrent chaque année un cadeau de fête des mères avec beaucoup d’émotion et moi je ne peux m’empêcher de verser une larme.  Bien sûr lorsqu’ils  étaient plus jeunes, il s’agissait d’un dessin, d’un modelage en pâte à sel ou d’un cadeau à partir de pinces à linge réalisé avec tout leur cœur à l’école avec leur institutrice.

Quand ils sont devenus plus grands vers 12 ou 13 ans le cadeau de fête des mères a évolué vers un cadeau acheté et parfois personnalisé comme cette tasse offerte où on peut les voir tous les deux avec le message: « Bonne fête Maman ». Avec le site Custopolis-gifts.com le choix des cadeaux est devenu plus important et surtout plus facile à trouver, à commander et à payer. Un cadeau unique maman, un cadeau fête des mères, un cadeau original maman bref une idée cadeau fête des mères pour maman; c’est maintenant sur Custopolis-gifts.com

Moederdag Mei

Van jaar tot jaar bieden mijn dochter en mijn zoon me een cadeau voor Moederdag met veel emotie en ik, kan ik mijn tranen niet houden. Natuurlijk toen ze jonger waren, was het een tekening, een zoutdeeg modellering of een geschenk van wasknijpers die ze uit de grond van hun hart met hun onderwijzeres op school maakten.

Als ze groter worden, ongeveer 12 of 13 jaar, heeft het Moederdag cadeau zich ontwikkeld tot een gekocht geschenk die soms geïndividualiseerd is zoals die mok met allebei erop en de boodschap “leve Mama”. Met de site Custopolis-gifts.com is de keus van geschenken belangrijker geworden en is het vooral gemakkelijker om deze te vinden, te bestellen en te betalen. Een uniek cadeau voor mama, een Moederdag cadeau, een leuk geschenk voor mama, dus een Moederdag idee cadeau voor mamahttp://www.custopolis-gifts.com/nl/17-moederdag-cadeaus; dit is nu op Custopolis-gifts.com.

Moederdag 2016

“We zijn zo klein, de wereld is zo groot. Wat zou onze leven zonder onze mama worden” Mick Michey

Het is zeker dat moeders een belangrijke plaats voor alle kinderen in de wereld innemen, als we 6 maanden of 60 jaar oud zijn. En iedereen wil de fundamentele rol van zijn moeder in zijn leven te erkennen en ze met een gift volgens natuurlijk zijn middelen te eren.

Bepaalde schrijf een gedicht, anderen maken een mooie tekening, anderen kopen op Custopolis-gift.com een uniek cadeau voor hun moeder voor haar Moederdag.

Uiteraard op Custopolis vinden we gemakkelijker een uniek geschenk moeder, Moederdag cadeau-idee.

Fête des mères 2016

“On est si petit, le monde est si grand. Que serait la vie, sans notre Maman.”  Mick Michey

On ne peut contester que les mamans aient une place essentielle pour tous les enfants du monde, qu’on ait 6 mois ou 60 ans. Et chacun veut saluer le rôle fondamental de sa maman dans sa vie et l’honorer avec un cadeau selon ses moyens évidements.

Certain écrivent un poème, d’autres dessinent un beau dessin, d’autres achètent sur Custopolis-gift.com un cadeau unique pour leur maman pour sa fête des mères

Evidement sur Custopolis on trouvera plus facilement un cadeau original maman, une idée cadeau fête des mères.